Оңтүстік КореяОңтүстік Корея

МЖӘ шеңберлері

Корея 1994 жылы социалдық капиаталды инвестицияларда жеке капиатлды дамыту туралы заңды қабылдаумен мемлекеттік-жеке меншік серіктестік бағдарламасын енгізген. МЖӘ жобаларыкөлік инфрақұрылымына негізделген еді, бірақ 2005 жылы МЖӘ туралы заңды қайта қарастырғаннан кейін МЖӘ әлеуетті жобалардың көлемі енді әлеуметтік ифнрақұрылымды қамтиды, ол адамдардың күнделікті өмірімен тығыз байланысты.

Құқықтық жүйе және құрылым

МЖӘ туралы заң мен оны орындау жөніндегі Жарғы Стратегия және қаржы министрлігімен (MOSF) белгіленген, МЖӘ бойынша Негізгі жоспар арқылы мемлекеттік саясатқа бағыттала отырып, МЖӘ жобаларын жан жақты реттейді.

Шешімдер техникалық-экономикалық негіздеме және VFM бөлігі арқылы МЖӘ белгілі бір жобасын өткізу керек пе, әлде керек емес пе жөнінде қабылданады. Бұдан басқа іске асфыру шарттары мұқият қаралады, сонымен қатар айқындылығы жеке әріптестерді таңдау үшін бәсекелес тендердің процесі арқылы артып отырады.

МЖӘ туралы заң мен оны орындау жөніндегі Жарғыға сәйкес 15 санаттағы объектілердің 46 түрі МЖӘ жобалары үшін инфрақұрылымның тиісті түрлері ретінде анықталған. Салу-тапсыру-пайдалану (BTO) және салу-тапсыру-жалға беру (BTL) – іске асырудың танымал әдістері болып табылады. ДСҰ жобаларында жеке әріптес пайдалану үшін төлемін өндірп алу арқылы өз инвестициялары бойынша саналы қайтаруын іске асырады, ал BTL жобаларында жеке әріптес орталық және жергілікті үкімет арқылы өткізілетін төлемдер арқылы өз инвестицияларын қайтарады.

Бюджеттік ережелер

Талап етілген жобалар: Үкімет МЖӘ әлеуетті жобасын табады және кейін концессионерлерін іздейді:

 • Құзыретті органдар тиісті жоспарларды және объектіге сұрау салуларды қарастырғаннан кейін әлеуетті жобаны дайындайды. Олар МЖӘ арқылы қамтамасыз ету кәдімгі қамтамасыз етуге қарағанда тиімді болуын анықтау үшін кейін қамтамасыз ету нұсқаларын бағалайды;
 • жобаның сипатын, рентабельдігі мен басқа тиісті факторларын назарға ала отырып, іске асырудың тиісті әдісі таңдалады (BTO, BTL және т.б.).
 • Талап етілмейтін жобалар: Жеке сектор үлкен сұранысқа ие МЖӘ жобасын ұсыну мүмкін, бірақ мемлекеттің бюджеттік шектеулеріне байланысты кейінге қалдырылған:

 • сұраныс, рентабльділік, жобаның құрылымы, құрылыс жоспарлары мен пайдалануы, қаржыландыруы тәрізді факторлар қаралғаннан кейін жеке әріптес жобаның жоспарын құрастырады және құзыретті органға ұсынысын береді;
 • жеке сектор МЖӘ негізгі жобасымен байланысты рентабельді және шығармашылық қосымша/екінші кезектегі жобаларды ұсынуы мүмкін;
 • құзыретті орган мазмұнның шолуы мен бағалауын және жеке ұсыныстың бағасы мен сапасының ара қатынасын өткізеді.
 • Қаржылық қамтамасыз ету:

  Жеке әріптестер активтердің жалпы сомасына өзіндік капиталдың минималды қажетті қатынасын сақтауы тиіс:

 • құрылыс кезінде жобалық компаниялар кем дегенде ВТО жобалары үшін 20%, BTL жобалары үшін 5% немесе одан артық активтердің жалпы сомасына өзіндік капиталдың минималды қажетті қатынасын сақтауы тиіс;
 • қаржылық инвесторлардың инвестициялық квотасы жалпы капиталдан 50% асса, өзіндік капиталдың минималды қажетті қатынасы активтердің жалпы сомасына құрылыс процесінде 20% дан 15% дейін төмендетілуі мүмкін. Концессионер макроэкономикалық ортада, жобаның тәуекелінде және т.б. өзгерістеріне сәйкес қайта қаржыландырылуы мүмкін.
 • Инвесторлар капитиал құрылымында өзгерістеріне және қаржыландыру қарызының талабына және т.б. байланысты өзінің күтілетін пайдасының артып отыруын көруі мүмкін.
 • қайта қаржыландырудан пайда екі тарапқа табыс әкелу үшін концессионер мен үкімет арасында бөлінеді. Қайта қаржыландырудан пайда объектінің пайдаланушылары қайта қаржыландырудан да пайда алуы мүмкін пайдалануына төлемінің деңгейін төмендету үшін пайдаланылады. Инвестор профилінің диверсификациясы үшін инфрақұрылымның қоры арқылы қаржыландыруы да қолдап отырады;
 • Инфрақұрылымдық қор жанама инвестициялық объекті болып табылады, ол МЖӘ жобаларына инвестициялау мен несиелендіру үшін инвесторлардан ақаржат жинайтын, сонымен қатар түрлі инвесторлар арасында пайда бөле отырып, жанама инвестициялық объект болып табылады;
 • активтермен басқару және қаржыландыру бойынша ережелер Инфрақұрылымдық қордың пайдалануын дамыту үшін жеңілдетілген еді.
 • Концессионерлермен жерді сатып алудағы көмек:

 • Концессионерлер жерді сатып алуға құқығын, сонымен қатар ұлттық және мемлекеттік/қоғамдық жермен тегін пайдалану құқығын алады;
 • Концессионерлер жерді сатып алуды жүргізу, шығындарын өтеу, жергілікті залықты көшіру және басқа тиісті әкімшілік міндеттерді орындауын құзыретті органға сеніп тапсырады.
 • Қаржылық көмек:

 • пайдалану үшін төлемнің тиісті деңгейін қолдап отыру үшін үкімет қажет болған жағдайда, құрылысқа субсидиялар мен жерді сатып алуға шығындарын концессионерге беруі мүмкін;
 • Коре\лық несиелік кепілдіктердің инфрақұрылымдық қоры (KICGF):
 • > KICGF қаржылық мекемелерден банктік несиелерді алатын немесе МЖӘ жобалары үшін инфрақұрылымдық облигацияларды шығаратын концессионерлер үшін несиелік кепілдікті қамтамасыз ету үшін МЖӘ туралы заңға сәйкес пайда болған.

  - МЖӘ жобаларымен берілетін салық және қаржы жеңілдіктеріне мыналар кіреді:

  > 0% салық мөлшерлемесі реверсивті инфрақұрылымдық объектілер бойынша құрылыс қызметтері үшін қосымша құн салығына қолданылады;

  >ВТО жобалары үшін сатып алу мен тіркеуге салықтан босатылуы беріледі;

  > 14% мөлшеріндегі жеке салық мөлшерлемесі өтеу мерзімі 15 және одан артық жылдармен инфрақұрылымдық облигациялар бойынша пайыздардан алынған пайдаға қатысты қолданылады;

  > жеке салық мөлшерлемесі инфрақұрылымдық қордың инвестицяиларынан дивиденттерге қатысты қолданылады: инвестициялар үшін 5% Оңтүстік Кореяның 300 млн. вон аз, инвестициялар үшін 14% Оңтүстік Кореяның 300 млн. вон жоғары.

  Жобаны енгізу және келісімшарттарды жасасу процесі

  Қызмет нәтижелерінің есебімен бюджетті құрастыру жүйесі:

  • Орта шұғыл қаржылық жоспар мемлекеттік шығындарды бес жыл шегіне салады. экономикалық өсімнің саналы болжамдары негізінде жоспар мемлекеттік шыныдардың 14 негізгі секторлары арасында бөлінетін орта шұғыл болашағында жылдық жалпы шығындарының деңгейлерін анықтайды.

  • Салалық стратегиялық жоспарлар әрбір үш жыл сайын түзетіледі.

  • Жылдық жоспар жоспарлау және бюджет Министрлігімен қабылданады.

  Жобаны іріктеу өлшемдері:

  • Объект МЖӘ туралы заң мен оны орындау жөніндегі жарғыда көрсетілген МЖӘ жобаларының талаптарына жауап бере ме?

  • Жоба инфрақұрылымның инвестицияларының орта шұғыл және ұзақ шұғыл жоспарлары үшін бірінші кезектегі болып табыла ма?

  • Ол бюджеттік шектеулері бар кәдімгі мемлекеттік жобаларға қарағанда, аса қазіргі заманға сай пайдаларын ұсына ала ма?

  • Жеке секторының ноу-хау және шығармашылық тәсілінен қызметтер мен пайдаланушылық тиімділігі жақсара ма?

  • Пайдалану мен субсидия үшін төлем деңгейін ескере отырып, ол рентабельді бола ма? (ВТО жобалары үшін)

  • МЖӘ жобасын іріктеу

  • VFM тесті

  • МЖӘ жобасын тағайындау

  МЖӘ қамтамасыз ету процесі:

  I. МЖӘ туралы хабарландыру

  II. Жоба бойынша ұсыныстарды көрсету

  III. Тендер жеңімпазын бағалау және іріктеу

  IV. Келіссөздерді өткізу және келісімшартты беру (концессионерді тағайындау)

  V. Іске асырудың бөлшекті жоспарын бекітуге өтінім

  VI. Құрылысы және пайдалануы