ИталияИталия

МЖӘ шеңбері

Ел саясаты мемлекеттік үлкен ұлттық қарызына байланысты қызмет көрсету бойынша инфрақұрылымдық жобаларда мемлекеттік қаржылардың қатысуын төмендетуге бағытталған. Бұл – МЖӘ аса кеш бағдарламалары және жобаның қаржыландыруын дамытушы мақсатты тобы ретінде итальяндық МЖӘ бөлімі (UTFP) құрылған.

Құқықтық жүйе және құрылым

Негізгі ереже 163/2006 «Қоғамдық жұмыстар бойынша келісімшарттар, қоғамдық қызмет көрсету келісімшарттары мен қоғамдық жеткізу бойынша келісімшарттардың кодексі (Кодекс)» заңнамалық жарғының 3.15-ter бабы негізінде құрылған.

негізгі келісімшарттық МЖӘ

(i) жеке тұлғалармен ресімделген қоғамдық жұмыстар бойынша концессиялар («жеке құрылтайшы»);

(ii) мемлекеттік органдармен ресімделген қоғамдық жұмыстар бойынша концессиялар (қоғамдық жұмыстар бойынша концессиялар);

(iii) қоғамдық қызметтер бойынша концессиялар (қоғамдық қызметтер бойынша концессиялар);

Негізгі бекітілген МЖӘ

(vi) жергілікті қоғамдық қызметтерді көрсету бойынша мемлекеттік-жеке меншік компаниялар (яғни, società miste, 267/00 Заңнамалық жарғының 113 бабымен реттелетін – жергілікті билік органдары бойынша жиынтық акт);

(vii) қалалық ортаны қалпына келтіру бағдарламасы үшін мемлекеттік-жеке меншік компаниялар (яғни, società di trasformazione urbana – STU, жергілікті билік органы бойынша жиынтық актінің 120 реттеуші бабымен).

Бюджеттік ережелер

Мердігер (қоғамдық жұмыстарға концессияға сәйкес немесе PFI жобасы) соңғы пайдаланушылардан сыйақыларды алу жолымен өз қызметтеріне төлемін алады (бұл жол жобаларымен жиі болатын жағдай). Мердігер орындалған жұмыстар мен қызметтер қоғамдық қызметпен байланысқан жағдайда және Мердігер қызмет көрсету кезінде болжамды экономикалық/қаржы тәуекеліне жауапты болған жағдайда, тікелей билік органынан төлемін алуы мүмкін.

Жобаны енгізу және келісімшарттарды жасасу процесі

• Әрбір жоба тендерлі құжаттарды дайындау кезіне байланысты алдын ала, соңғы немесе жедел ретінде топтастырылады.

• Орталық деңгейде әрбір министрлік өзінің жобаларын/инфрақұрылымдық жоспарларын дайындайды және шартты түрде оларды бекітеді. Әрбір жобаны тендерге шығарғанға дейін министрлік техникалық және қаржылық бекітуді алу үшін CIPE (Экономикалық жоспарлау бойынша министрлік арасындағы комитет) шағымданады.

• Жергілікті деңгейде әрбір өңір, провинция және муниципалитет жергілікті заңнамалық билік органымен «саяси бекітуді», сонымен қатар атқарушы жергілікті билік органымен қаржылық/бюджеттік бекітуді талап ететін өзіндік үш жылдық жоспарын дайындайды.

• Жобаларды қаржыландыру бағдарламаларына негізделген жеке жобалар Giunta тарапынан бекітуді талап етпейді.

Үлгілі МЖӘ өмірлік циклі:

• Концессиялық келісімшартты берудің “бір кезеңді” рәсімінде билік органы техникалық-экономикалық негіздеме негізінде тендерді жариялау жолымен аса экономикалық тиімді ұсыныс негізінде концессионерді таңдаудың көпшілік процесін өткіңзеді.

• Билік органына берілетін тендерлерінде жобаның алдын сипаттамасы, келісімшарт жобасы, бизнес-жоспар мен бастамалардың операциялық фазасының ерекшелігі болуы керек (жобамен және қызметпен басқару ерекшелігі).

• «Екі кезеңдік» рәсім кезінде билік органы рәсім ең жақсы ұсынысын берген тендердің таңдаған қатысушысын таңдауға алып келетінін көрсете отырып, концессионерді іріктеудің көпшілік процесін өткізеді.

• Билік органы кейін бағалау өлшемі ретінде аса ұтымды тендерді пайдалана отырып, тендердің таңдаулы қатысушысының ұсынысына енгізілген экономикалық және келісімшарттық шарттар мен тендер қатысушысының алдын ала жобасы (билік органымен бекітілген) негізінде жаңа іріктеу рәсімін бастайды.

Нормативтері:

• 2008 жылдың 5 ақпан күні Еуропалық комиссиямен қабылданған, институционалдық мемлекеттік-жеке меншік әріптесі (IPPP) бойынша мемлекеттік сатып алулар және концессиялар бойынша Еуропалық экономикалық қоғамдастықтың заңын қолдану бойынша түсіндірме ақпарат.

• Орталық әкімшіліктің экономикалық департаменттерімен және «Conferenze Stato-Regioni-Citta» (өңірлер, провинциялар мен муниципалиттерден өілдерімен арнайы тұрақты Комитет) дайындалған нормативтер.