Корольдік ҚұрамаАнглия

Жеке меншік қаржыландыру бастамасы Консерваторлық үкіметі жанында 1992 жылы Құрама Корольдігінде алғашқы рет пайда болған. Билікке келесі Лейбористік үкімет келген уақытта бастапқы қарсылығына қарамастан, қарыз немесе салықты орнына жеке секторының қаржыларын пайдала отырып, қажетті қоғамдық инфрақұрылым мен қызметтерді қамтамасыз ету құралы ретінде PFI пайдаланған.

Құқықтық жүйе мен құрылым

Құрама Корольдігінде өте либеральді жалпы құқық жүйесі (ағылшын-саксон) жұмыс істейді, өзінің меншік қатынастарын тараптармен реттеуге рұқсат береді.

Құрама Корольдігінде МЖӘ туралы арнайы заңы немесе концессия туралы заң жоқ. Мемлекеттік сектордың Қазынашылығымен және басқа органдарымен жариланған басшылық белгілі бір секторлардағы жобалар үшін немесе белгілі бір тәуелерге қатысты міндетті.

МЖӘ жобалары Құрама Корольдігінде шарттық рәсімді пайдалана отырып, тарихи түрде қамтамасыз етіліп отырған. Құрама Корольдіктегі МЖӘ жобалары шарттық рәсімді пайдала отырып, тарихи қамтамасыз етіліп отырған. Алайда ЕО Комиссиясы Құрама Корольдіктің интерпретациясымен келіспеген, қамтамасыз ету бойынша директивалар мен Құрама Корольдіктегі кем МЖӘ жобалары әдетте нақты диалог рәсімін пайдалана отырып қамтамасыз етілген. Бұдан басқа, қамтамасыз етудің пайдаланылатын процесіне қатысты Құрама Корольдік мемлекеттік келісімшарттар арқылы қамтамасыз ету бойынша ЕО директиваларын жүзеге асырған:

> ережелер 2006 (SI 2006 / 5) және коммуналдық қызмет бойынша келісімшарттар және > ережелер 2006 (SI 2006 / 6).

• PFI/МЖӘ қамтамасыз ету үшін арнайы құқықтық немесе белгіленген құрылымы берілмеген

• Мемлекеттік сатып алу бойынша ЕО нормативтері мен мемлекеттік секторды қамтамасыз ету бойынша ЕО Директивасы 2004/18 (ағылшын құқығына енгізілген) PFI/МЖӘ жобаларын өткізу кезінде сақталуы тиіс

• Рұқсат етілген заңнама түрлі мәселелерді шешу үшін жергілікті үкімет пен денсаулық сақтау секторларында қажет болған:

• 1997 жылғы Жергілікті басқару жөнінде заң (келісімшарттар) жергілікті биліктің келісімшарт жасасу қабілетіне қатысты жеке сектор проблемаларын қарастыралтын негізгі заң еді.

• 1996 жылғы мемлекеттік денсаулық сақтау қызметінің қалған міндеттемелері жөніндегі заңы денсаулық сақтау секторында PFI дамуына мүмкіндік берген негізгі заң еді.

Жобаны енгізу және келесімшарттарды жасасу процесі

МЖӘ бірінші күнінен бастап бұл модель Құрама Корольдік үкіметінің белгілі бір басымдылықтарын қамтамасыз ету тәсілі ретінде пайдаланылған. Инфрақұрылымдық жобаларды жоспарлауға қатысты мемлекеттік саясаттың мақсаттарын жоспарлау және іске асыру үшін бірқатар институттар құрылған, мысалы

1. «Partnerships UK» мемлекеттік-жекеменшік әріптестік ретінде іске қосылған және «Local Partnerships», жақсартылған қызметтер мен инфрақұрылымды қамтамасыз етуге мемлекеттік органдарды қолдайтын жергілікті басқарудың Бірлестігімен ортақ кәсіпорын болып табылады.

2. «The Infrastructure Finance Unit», PFI жобалары үшін несиелерге өтінімдерді қарастырады, осындай кез келген несиелердің талаптары бойынша келіссөздер жүргізеді және берілген несиелерге мониторинг пен басқаруды қамтамасыз етеді.

3. «Infrastructure UK» Құрама Корольдіктің инфрақұрылымының стратегиясын дайындау үшін құрылған.

4. Министрлер кабинетінің Секретариатының тиімділік пен реформалар бойынша Топ (ERG) шеңберінде негізгі жобалар бойынша орган (Major Projects Authority) (MPA) 2001 жылы құрылған және қызмет ету мерзімі аралығында негізгі жобалардың сапасы мен сәйкестігін қамтамасыз ету үшін департаменттермен жұмыс жасау жолы арқылы орталық үкіметтің негізгі жобаларын сәтті өткізуге бағытталған.

Үлгілі өмірлік цикл PFI:

1. Саясатты анықтау

2. Стратегиялық оқу үлгісі (жобаның басталуы) – Шолу I

3. Қысқаша оқу үлгісі (нарыққа дейінгі кезең) – Шолу II

4. Толық оқу үлгісі (соңғы келіссөз алдындағы кезең) – Шолу III

5. Жобаларды өткізу

Нормативтер:

• Көптеген секторларда заңға негізделмеген, қамтамасыз ету процесі бойынша ұсыныстар мен шаблонды құжаттамасымен ережелер бар.

• Заңға негізделмеген, Англия мен Уәльсте PFI/МЖӘ жобаларын қамтамасыз етуде жалпы қабылданған, тендер жеңімпазын іріктеудің кейінгі кезеңдері пайдаланылатын (мемлекеттік сатып алу бойынша ЕО нормативтерінің шеңберінде) процесс бар.